Státní zámek Třeboň

Renesanční zámek stojí na jihozápadní straně historického centra města. Nachází se v horní části Masarykova náměstí. Již více než 400 let je součástí zámeckého areálu také krajinářský park, který roku 1602 založil Petr Vok jako renesanční zahradu, která se proměňovala v následných stoletích dle vážnosti panského sídla, ale i s přihlédnutím k dobovým trendům na zahradní realizace. Současná podoba je výsledkem větší rekonstrukce, která probíhala od září 2019 do května 2020.

web: zamek-trebon.cz

Prohlídkové okruhyZDE

Návštěvní dobaZDE

VstupnéZDE

Historie zámkuZDE


Zámecký park v Třeboni

Park prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V šestihektarovém parku, který je součástí čtvrtého největšího zámeckého komplexu v České republice, jsou nové cesty, dřevěné historizující lavičky i nová zeleň (řada rododendronů a azalek, nová květinová výsadba hledíků, voskovek a jiřin). Zámecký park dostal podobu z konce 19. století.

Park je otevřen veřejnosti každý den od 7 hodin. Na noc se vstupy a branky do parku zamykají; v zimě v 16 hodin, v létě ve 21 hodin.


Státní zámek Hluboká

Původně královský hrad na ostrohu nad řekou Vltavou se po mnoha změnách stal v roce 1661 majetkem rodu Schwarzenbergů. Současná podoba zámeckého areálu včetně parku a okolní krajiny byla inspirována cestami knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu do Velké Británie, který se jako představitel významného a bohatého rodu zúčastnil korunovace britské královny Viktorie v roce 1838. Hluboká se záhy stala sídelním zámkem rodu Schwarzenbergů.

web: zamek-hluboka.cz

Prohlídkové okruhyZDE

Návštěvní dobaZDE

VstupnéZDE

Historie zámkuZDE


Státní hrad Nové Hrady

Průchozí hrad se dvěma protilehlými branami a hlubokým příkopem byl založen Vítkovci ve 2. polovině 13. století. K hradnímu opevnění se přimykaly městské hradby, chránící obyvatele přilehlého městečka. Za Rožmberků byla po zásahu bleskem zničena výbuchem střelného prachu mohutná hradní věž, přispěním italského stavitele Antonia Canevalla byl hrad za posledního Rožmberka Petra Voka opraven. Po rekonstrukci je v prostorách hradu možné procházet buquoyskými interiéry s množstvím rodových portrétů a upomínek na válečnou slávu rodu, hojně navštěvovaný je i byt panského úředníka s ukázkou měšťanského bydlení na přelomu 19. a 20. století. Pod hradem se rozkládá přírodně krajinářský park Tereziino údolí s romantickými stavbami a umělým vodopádem.

web: hrad-novehrady.cz

Prohlídkové okruhyZDE

Návštěvní dobaZDE

VstupnéZDE

Historie hraduZDE


Hrad Landštejn

Hrad byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými Přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Svým pojetím dvou věží propojených palácem, představuje ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je  jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. Horní část vyšší věže je upravena jako vyhlídková. Z ní se otevírá pohled na hluboké lesy České Kanady.

web: hrad-landstejn.cz

Prohlídkové okruhyZDE

Návštěvní dobaZDE

VstupnéZDE

Historie hraduZDE


Zámek Červená Lhota

Ve zdech zámku Červená Lhota plyne život již 600 let.  Zámek během této doby několikrát výrazně změnil svoji tvář. Poprvé to bylo krátce po roce 1530. Snad největší a nejkrásnější změnu zaznamenala Lhota v době po roce 1641, kdy se stal majitelem zámku významný český šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, za něhož proběhly barokní úpravy prvního patra. Poslední stavební úpravy souvisejí s knížecí rodinou Schönburg-Hartenstein, která zámek vlastnila až do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn.

web: zamek-cervenalhota.cz

Prohlídkové okruhyZDE

Návštěvní dobaZDE

VstupnéZDE

Historie zámkuZDE


Hrad Heidenreichstein

Rakousko

Burg Heidenreichstein je vodní hrad ve městě Heidenreichsteinu 17 km severovýchodně od okresního města Gmünd v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy. Hrad Heidenreichstein stojí na skále, která mírně přesahuje své okolí. Obklopuje ho vodní příkop, ze kterého se vypínají věže a strmé zdivo. Hrad je na jihu obranného rybníku, na východ od potoku Romau na západě i severu ohraničený příkopem.

web: kinsky-heidenreichstein.at

Online vstupenky budou opět dostupné od začátku sezóny.

Vodní hrad bude otevřen od soboty 9. dubna 2022 do 2. listopadu 2022 včetně, a lze jej navštívit v rámci prohlídek s průvodcem.
Komentované prohlídky od úterý do neděle (v pondělí je zavřeno) v 9:30, 11:00, 14:00 a 15:30.

V červenci a srpnu se konají i večerní prohlídky zámku s tajnou chodbou každou STŘEDU ve 20:00.

Vstupné: dospělí 10,50 €

děti 6-15 let 6 €

senioři, studenti do 26 let s průkazem totožnosti, osoby se zdravotním postižením s průkazem totožnosti (vstup zdarma pro registrované doprovody) 9 €

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti 6-15 let) 25 €